Image alt

Sənin rəqəmsal tarixçən

Büro istifadəçilərinə findoc.az platforması vasitəsi ilə öz rəqəmsal kredit hesabatlarını əldə etməyə imkan yaradır. Bunun üçün Findoc kabinetinə daxil olun.

findoc kabinet
Image alt

Kredit hesabatı

"Kredit büroları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunla icazə verilən məqsədlər və həcm daxilində məlumat istifadəçilərinə kredit tarixçəsindən verilən məlumatdır.

Daha ətraflı
Image alt

Skorinq

Riyazi-statistik metodlara əsaslanan və müştərinin krediti geri ödəmə imkanlarını cari kredit tarixçəsi əsasında qiymətləndirən reytinq sistemidir.

Daha ətraflı

RƏQƏMSAL TARİXÇƏ NƏLƏRİ ƏHATƏ EDİR?

Pozitiv məlumat

Pozitiv məlumat

Kredit tarixçəsi subyektinin borc öhdəliyinin yarandığı vaxtdan onun ödəmə qabiliyyətini və borc öhdəliklərinin icra intizamını müsbət xarakterizə edən hər hansı məlumat

Neqativ məlumat

Neqativ məlumat

Kredit tarixçəsi subyektinin borc öhdəliyinin yarandığı vaxtdan onun ödəmə qabiliyyətini və borc öhdəliyinin icra intizamını mənfi xarakterizə edən hər hansı məlumat

Fərdi kredit reytinqi

Fərdi kredit reytinqi

Kredit tarixçəsi subyektinin kredit tarixçəsi məlumatları əsasında gələcək davranışlarını, onun defolt olma və ya bilərəkdən ödəməmək ehtimallarını proqnozlaşdıran alqoritm

Xidmətlərimiz

Kredit Hesabatı

Kredit hesabatı - "Kredit büroları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunla icazə verilən məqsədlər və həcm daxilində məlumat istifadəçilərinə kredit tarixçəsindən verilən məlumata deyilir.Kredit hesabatını necə əldə etməli?“Kredit büroları haqqında” Azərbaycan Respublikasının...

Daha ətraflı Icon arrow

Skorinq

Skorinq statistik metodlara əsaslanan, borcalanların davranışlarının yoxlanılması və maliyyə imkanlarının daha da əlçatan olması və rahat şəkildə borcalan tərəfindən əldə edilməsi üçün Azərbaycan Kredit Bürosu (AKB) tərəfindən istifadəyə verilmiş xüsusi...

Daha ətraflı Icon arrow

Kredit tarixçəsinin mübahisələndirilməsi

Əgər Siz kredit hesabatınızda qeyd olunan məlumatların səhv olduğunu düşünürsüzsə, səhv hesab etdiyiniz məlumatı mübahisələndirmək hüququna maliksiniz. Bunun üçün ilkin mərhələdə Büroya müraciət edib kredit hesabatınızı əldə etməklə haqqınızda səhv...

Daha ətraflı Icon arrow

Qiymətlərimiz

Sadə

 • Ödənişsiz
 • Kredit hesabatı (ildə 2 dəfə)
 • Skorinq (ildə 2 dəfə)
 • Kredit hesabatının yönləndirilməsi

Standart

 • 5 AZN (illik)
 • Kredit hesabatı (ildə 6 dəfə)
 • Skorinq (ildə 6 dəfə)
 • Kredit hesabatının yönləndirilməsi (ildə 6 dəfə)

Gümüş

 • 10 AZN (illik)
 • Kredit hesabatı (ildə 12 dəfə)
 • Skorinq (ildə 12 dəfə)
 • Kredit hesabatının yönləndirilməsi (ildə 12 dəfə)